Privacyverklaring

Heel Natuurlijk Heel Natuurlijk, gevestigd aan Achillesstraat 58-1, 1076RE Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.heelnatuurlijk.nl Achillesstraat 58-1, 1076RE Amsterdam +31207752017

S. van der Molen is de Functionaris Gegevensbescherming van Heel Natuurlijk Hij/zij is te bereiken via Info@heelnatuurlijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heel Natuurlijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@heelnatuurlijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Heel Natuurlijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 • Heel Natuurlijk analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • Heel Natuurlijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Heel Natuurlijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Heel Natuurlijk) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Heel Natuurlijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam : 1 jaar : voor afwikkeling
 • Adresgegevens : 1 jaar : voor afwikkeling
 • Telefoonnummer : 1 jaar : voor afwikkeling
 • E-mailadres : 1 jaar : voor marketingdoeleinden
 • IP-adres : 2 jaar : om onze website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website : 2 jaar : om onze website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden

Heel Natuurlijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Heel Natuurlijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Heel Natuurlijk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Heel Natuurlijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

De volgende cookies worden gebruikt:

Cookie Settings

Essentiële Cookies

Noodzakelijke cookies. Deze zijn nodig om onze website goed te laten functioneren en zorgen ervoor dat basis functies zoals pagina's openen, een account aanmaken en inloggen goed verlopen.

List of cookies the Essentiële group collects
Cookie NameCookie Description
PHPSESSIDOm de ingelogde gebruikersnaam van de gebruiker en een 128-bits gecodeerde sleutel op te slaan. Deze informatie is vereist om een gebruiker in staat te houden om ingelogd te blijven op een website zonder zijn gebruikersnaam en wachtwoord voor elke bezochte pagina in te dienen. Zonder deze cookie kan een gebruiker niet doorgaan naar delen van de website die geverifieerde toegang vereisen.
private_content_versionVoegt een willekeurig, uniek nummer en tijd toe aan pagina's met klantinhoud om te voorkomen dat ze in de cache op de server worden opgeslagen.
persistent_shopping_cartSlaat de sleutel (ID) van een blijvende winkelwagen op om het mogelijk te maken de winkelwagen voor een anonieme klant te herstellen.
form_keyEen beveiligingsmaatregel die een willekeurige tekenreeks toevoegt aan alle formulierinzendingen om de gegevens te beschermen tegen Cross-Site Request Forgery (CSRF).
storeHoudt de specifieke winkelweergave / locatie bij die door de klant is geselecteerd.
login_redirectBehoudt de bestemmingspagina waarnaar de klant navigeerde voordat hij werd gevraagd om in te loggen.
mage-messagesTracks error messages and other notifications that are shown to the user, such as the cookie consent message, and various error messages, The message is deleted from the cookie after it is shown to the shopper.
mage-cache-storageLocal storage of visitor-specific content that enables e-commerce functions.
mage-cache-storage-section-invalidationForces local storage of specific content sections that should be invalidated.
mage-cache-sessidThe value of this cookie triggers the cleanup of local cache storage.
product_data_storageStores configuration for product data related to Recently Viewed / Compared Products.
user_allowed_save_cookieIndicates if the shopper allows cookies to be saved.
mage-translation-storageStores translated content when requested by the shopper.
mage-translation-file-versionStores the file version of translated content.

Marketing Cookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekersacties op de website te volgen en te verzamelen. Cookies slaan gebruikersgegevens en gedragsinformatie op, waardoor reclamediensten zich op meer doelgroepgroepen kunnen richten. Ook kan meer aangepaste gebruikerservaring worden geboden op basis van verzamelde informatie.

List of cookies the Marketing group collects
Cookie NameCookie Description
section_data_idsStores customer-specific information related to shopper-initiated actions such as display wish list, checkout information, etc.
recently_viewed_productStores product IDs of recently viewed products for easy navigation.
recently_viewed_product_previousStores product IDs of recently previously viewed products for easy navigation.
recently_compared_productStores product IDs of recently compared products.
recently_compared_product_previousStores product IDs of previously compared products for easy navigation.

Google Analytics Cookies

Een set cookies om informatie te verzamelen en te rapporteren over gebruiksstatistieken van websites zonder individuele bezoekers van Google persoonlijk te identificeren.

List of cookies the Google Analytics group collects
Cookie NameCookie Description
_gaUsed to distinguish users.
_gidUsed to distinguish users.
_gatUsed to throttle request rate.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@heelnatuurlijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Heel Natuurlijk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Heel Natuurlijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heel Natuurlijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@heelnatuurlijk.nl

Heel Natuurlijk  heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- Regelmatige malware scans